Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Smulboks, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64111296. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u de website http://www.smulboks.nl bezoekt of op een andere manier in contact treedt met Smulboks.

GEGEVENS

Smulboks verwerkt uw persoonsgegevens indien u gebruik maakt van de diensten van Smulboks, en/of omdat u deze heeft ingevuld op een formulier op de website. Het gaat om:

– naam
– e-mailadres
– postadres
– bankgegevens
– IP-adres

Smulboks verwerkt deze gegevens om via de website bestelde kookboeken per post te versturen, om e-mailnieuwsbrieven te verzenden of om per e-mail contact met u op te nemen als u daar om verzoekt.

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doeleinden.

DELEN MET ANDEREN

Smulboks verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Gegevens worden alleen gedeeld met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Bij het gebruik van de website van Smulboks kunnen er cookies op uw computer worden geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die een server naar de internetbrowser stuurt met de bedoeling om deze informatie bij een volgend websitebezoek weer naar de server terug te sturen.

WOOCOMMERCE

Smulboks maakt gebruik van de wordpress-plugin WooCommerce voor de kookboekenwebshop. WooCommerce gebruikt de door u verstrekte adresgegevens uitsluitend om Smulboks te informeren over boekbestellingen, die vervolgens door Smulboks per post worden verstuurd. WooCommerce verstrekt deze gegevens niet aan derden.

BEVEILIGEN

De website van Koken met Karin maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op via info@smulboks.nl.

INZAGE

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen door contact op te nemen via info@smulboksnl. Koken met Karin zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Chat openen
Hallo
Kunnen we je helpen?